ChillOutmeditation

med gendigtet bibelfortælling.

Kl. 19: Kirken åben til fordybelse og eftertanke.
Kl. 20: ChillOutmeditation med oplæsning af gendigtet 
bibelfortælling tilsat drømmende ambient.
Kl. 21: Kirken lukker.