ORD & BRØD

Ro til hjerte og sind.

ORD & BRØD

Fra kl. 20.30: Anna Rosengren Bruun, sopran.
Kl. 22-22.40: ORD & BRØD – nadverandagt ved Signe Malene Berg.
Kl. 23.45: Midnatsbøn & Velsignelse.