ORD & BRØD

Ro og Fordybelse!

ORD & BRØD

Fra kl. 20.30: Villy Rosengren Nielsen, tenor
Kl. 22-22.40: ORD & BRØD – nadverandagt ved Signe Malene Berg.
Kl. 23.45: Afsluttende Midnatsbøn & Velsignelse.