Præstens favoritter

Ro & Fordybelse

Præstens favoritter

Kl. 20-21: Stille time – tænd et lys, skriv en bøn og træk vejret dybt.
Kl. 21-24: Natkirkepræst Christian Monrad er dj og skaber meditativ stemning.