Det Vertikale Værksted

Skriveforløb i eksistens, ånd og poesi
Efterår 2020

Hvordan finder man ord for det, der giver livet allermest mening? Hvordan skaber man en levende og nærværende tekst for eksistens og ånd, som også andre kan få glæde af?
Natkirkens Litteraturskole tilbyder i efteråret tre forskellige skriveforløb i Det Vertikale Værksted, som på hver deres måde vil sætte ord på det ubegribelige og ordløse i tilværelsen. Undervisningen foregår ved forfattere og sognepræster og kræver ikke skriveerfaring eller en bestemt tro for deltagelse, men en interesse for at finde sprog for tilværelsens eksistentielle og åndelige dimension indenfor en meditativ og afsøgende form.

I efteråret 2020 tilbydes tre forskellige skriveforløb; et grundforløb med fokus på de specifikke kirkelige genrer bøn, bibel og salme samt to tematiske forløb med hhv ‘Menneskeportrætter’ og ‘Weltinnenraum’ som overskrifter.

Der er begrænset deltagerantal på hvert skriveforløb og det foregår efter først til mølle. Nærmere info, tilmelding og betaling sker via nedenstående links. Man kan tilmelde sig flere forløb samtidig.

 

Grundforløb i bøn, bibel og salme

I dette grundforløb vil du få smagsprøver indenfor forskellige kirkelige genrer og få inspiration og hjælp til at finde bag eventuelle skriveblokeringer til et personligt, poetisk sprog for eksistens og ånd. Undervisningen har en faglig, undersøgende og åben tilgang, omend det sker på en folkekirkelig baggrund, og forudsætter hverken skriveerfaring eller bestemt tro hos deltagerne.
Vi mødes over 6 mandage kl. 16.30-19.30 i Sankt Andreas kirke (tæt ved Nørreport st) på følgende datoer:
7/9, 21/9, 5/10, 19/10, 2/11 og 16/11.

For dem, der har lyst, er der mulighed for afsluttende oplæsning i Natkirken Vor Frue kirke torsdag 19/11 om aftenen.
Begrænset deltagerantal (efter først til mølle).

Pris: 500 kr. (tilmelding sker ved betaling). Tilmeldingen er bindende.

Sted: Sct. Andreas kirke, Gothersgade 148, 1123 K – lokalet hedder Præstekontoret og indgang er fra hoveddør på Gothersgade.
Det forventes at man deltager i alle gangene.

Tryk her for tilmelding

 

 

Menneskeportrætter

På Det Vertikale Værksted, fortsætterhold søndag i efteråret 20, skal vi fokusere på at læse og fremskrive nuancerede menneskeportrætter, som modsvarer de stereotype fremstillinger der omgiver os.
Vi skal læse forfattere hvor der tilsyneladende ikke er nogle grænser for hvor langt de kan se ind i hovedet på folk, vi skal ind i gråtonerne og lave et andet tværsnit af mennesket.
Det kommer til at foregå gennem oplæg, samtaler og skriveøvelser. Tonen er uformel og afslappet.

Underviser: Digter og billedkunstner Claus Handberg Christensen, f. 1970. Mobil: 41 82 82 18. Email: claushandberg@yahoo.dk

Fem søndage kl. 13-16: 6/9, 27/9, 18/10, 8/11, 29/11.

 

Deltagerpris: 600 kr for de fem gange inkl. kaffe/te. Tilmelding er bindende og det forventes, at man møder op alle fem gange.

 

Sted: Sct. Andreas kirke, Gothersgade 148, 1123 K – lokalet hedder Kapelsalen og indgang er fra Nansensgade og ind af porten til venstre.

Tryk her for tilmelding

 

 

Weltinnenraum

Igennem alle væsener går ét rum: den indre verdens, fuglen flyver stum gennem os, jeg som vil gro, ser ud og i mig skyder træet friske skud. Sådan skriver Rilke. Et evig kerne vi bærer i os i vekselvirkning med det ydre. En ganske almindelig tirsdag vil vi give tid og plads til netop det sted. Se indad og opad. Det handler ikke om at komme frem til et produkt. Vi ser hvad der sker hvis man skriver fra hjertet, fra åndedrættet i en tilladende strøm. Vi vil bruge enkle meditationer, kropsscanninger og måske lidt (blid) bevægelse.

Underviser: cand. mag og forfatter Tina Sakura Bestle, f. 1975. Mobil: 60 77 09 29. Mail: sakurabestle@gmail.com
Fem tirsdage kl. 18.30-21.30: 8/9, 29/9, 20/10, 10/11, 1/12.

Deltagerpris: 600 kr for alle fem gange inkl. kaffe/te. Tilmelding er bindende og det forventes, at man deltager alle gange.

Sted: Sct. Andreas kirke, Gothersgade 148, 1123 K – lokalet hedder Præstekontoret og indgangen er fra Gothersgade.

Tryk for her for tilmelding

 

 

Vi følger selvfølgelig Sundhedsstyrelsens retningslinjer for covid-19, dvs. undervisningen sker med håndsprit og afstand.