Ord og Andagt

SideAndagtsrum

Torsdag d. 13. juli kl. 20-24

Sopran i Kirkerummet fra kl. 20.30 og gennem aftenen: mezzo-sopran Elisabeth Ørsnes Gadegaard.

Læn dig tilbage og nyd sangen og det smukke kirkerum.

Andagt kl. 22 i Natkirkens mørke. En kort, enkel og meditativ andagtsform i kirkens aftenmørke, hvor alle er velkommen.

Denne aften med stud.theol. Johannes Jacobsen og aftens sanger.

Andagten består af tekstlæsning, salmesang og en lille reflektion – alt sammen i en enkel form og fordybende og meditativ stemning.

Under andagten er der altid mulighed for at tænde et lys for dem eller det som du vil sende en tanke til.

Denne uge prædikes over følgende tekst:

Engang da Jesus stod ved Genesaret Sø, og folkeskaren trængtes om ham for at høre Guds ord, fik han øje på to både, der lå ved søen. Fiskerne var gået fra dem og var ved at skylle garnene. jesus-and-the-fishersSå gik han op i en af bådene, den der tilhørte Simon, og bad ham lægge lidt fra land. Så satte han sig og underviste skarerne fra båden. Da han holdt op med at tale, sagde han til Simon: »Læg ud på dybet, og kast jeres garn ud til fangst!« Men Simon svarede: »Mester, vi har slidt hele natten og ingenting fået; men på dit ord vil jeg kaste garnene ud.« Det gjorde de, og de fangede en stor mængde fisk, så deres garn var ved at sprænges. De gjorde tegn til deres kammerater i den anden båd, at de skulle komme dem til hjælp, og de kom og fyldte begge både, så de var lige ved at synke. Da Simon Peter så det, faldt han ned for Jesu knæ og sagde: »Gå bort fra mig, Herre, for jeg er en syndig mand.« For han og alle de, som var med ham, var grebet af rædsel på grund af den fangst, de havde fået – ligeså Jakob og Johannes, Zebedæus’ sønner, som fiskede sammen med Simon. Men Jesus sagde til Simon: »Frygt ikke! Fra nu af skal du fange mennesker.« Og de lagde bådene til land og forlod alt og fulgte ham.