Salme – Sang og Eksistens-Samtale

Salmesangen med dens smukke tekster og melodier er udgangspunktet for dette forløb af eksistenssamtaler ledet af cand.psych. og klassisk sanger Elisabeth Ørsnes Gadegaard.

Hvorfor både salmer og samtale?

Fordi det at synge “stemmer sindet”.

Og sammen med salmeteksterne kan det skabe en helt ny inspirationskilde til samtalen.

Elisabeth Ørsnes Gadegaard

Vi starter med at synge salmer, som deltagerne selv vælger. Derefter kan hver enkelt bringe de eksistentielle tanker og overvejelser frem, som man ønsker at reflektere over i en 1:1 samtale med mig.

De øvrige deltagere lytter til samtalen, da det at lytte til og bevidne hinandens fortællinger har stor betydning.

Vi synger sammen. Men vi vil også bruge den enkelte stemme til at udtrykke bestemte ord eller stemninger.

Samtalerne foregår i et fortroligt samtalerum med max. 8 deltagere.

Der kræves ingen forudsætninger i forhold til at kunne synge.

 

 

Datoer: 21. september, 5. og 26. oktober, 9. og 30. november og 14. december.

Sted: Vor Frue Kirke, Rotunden (indgang fra Fiolstræde).

Pris: 250 kr. for 6 aftener af 2 ½ time.

Tilmelding: Senest d. 16. september.

Følg dette link (tilmelding først gældende, når man har betalt).