Liturgisk Laboratorium

Det guddommelige kan ikke erkendes ved hjælp af rationelle begreber, fordi sprog og begreber har et begrænset omfang.

Det guddommelige er ubegribeligt, men det betyder ikke at vi ikke kan opfatte det. 

Vi kan opfatte det guddommelige igennem vores følelser, fordi følelser, – ligesom det guddommelige, – ikke kan afgrænses og beskrives gennem det rationelle.

Tanken om at Gud ikke kan indfanges med det rationelle, men derimod kan erfares gennem det irrationelle, danner grundlaget for en lang række af aftnerne i Natkirken. Hver fredag eksperimenter vi med lys, lyd, musik, eventyr og fortryllelse i kirkerummet som grundsten, når den ubegribelige Gud skal erfares gennem følelserne.

God is a DJ, God goes Deep, Chillout Night, akustisk magi, sang og sækkestole foran Thorvaldsens store Kristus figur er eksperimenter med andagtens- og gudstjenestens form i det postmoderne menneskes virkelighed.

Presseomtale og artikler.

Politiken Ibyen Fredag d. 13. Februar 2009