Samtale

Vi er 3 sjælesørgere tilknyttede Natkirken:
– Natkirkepræst Signe Malene Berg.
– Natkirkepræst Christian Monrad.
– Natkirkekoordinator, cand. phil. LiselotteWiemer.

Du kan komme med:
– det, der brænder på.
– stort og småt.
– hvad enten det så er religiøst eller eksistentielteller begge dele.

Du kan bruge os til at:
– sætte ord på det, du ved i forvejen, men som skal siges alligevelfør man rigtig ved det og livet kan gå videre.
– få vejledning i din vildrede.
– skriftemål (hvis du trænger til at spytte ud og har brug for at høre Guds ord om,at selvom sket er sket og ikke kan gøres om,så sejrer kærligheden over fortiden).

Vi er samtalepartnere:
– der taler ud fra et kristent ståsted, hvilket betyder, at samtalen fra vores side altid vil foregå ud fra en tro på:
– at Gud er til stede imellem os.
– at han virker.
– at han altid vil have med os at gøre, sådan som vi er nu.

Vi arbejder ud fra princippet om, at al ægte hjælp er hjælp til selvhjælp.

Træffetid og sted:
Signe Malene Berg træffes normalt i Natkirken torsdag.
Christian Monrad træffes normalt i Natkirken fredag samt fjerde søndag i måneden.
Liselotte Wiemer træffes normalt i Natkirken de tre første søndage i måneden.

Man kan e-maile os på: samtale@natkirken.dk
Din e-mail vil blive besvaret af en af os, så hurtigt som det er muligt for os. Hvis ønsket er, at en bestemt af os skal svare, anføres dette på mailen.