Det Vertikale Værksted

Skrivekursus i kirkelige/litterære genrer

Hvordan finder man ord for det, der giver livet allermest mening? Hvordan udtrykker man en religiøse oplevelse, så også andre kan få glæde af den?
Hvordan skriver man en bøn, et digt, en fortælling eller en levende og nærværende prædiken? Eller en salme, der svinger?

Vertikale

Over fire lørdage i april-maj vil Det Vertikale Værksted med hjælp fra professionelle forfattere og kirkefolk give dig en unik mulighed for at lære kirkelige/litterære genrer at kende ved selv at skrive dem.
Forløbet afsluttes med en oplæsning i Natkirken i Domkirken.

Du får metoder, der giver dit sprog nerve og gør indholdet vedkommende, du får mulighed for at skærpe dit sprog og du lærer hvad der kendetegner de liturgisk-litterære genrer såsom bøn, salmer og prædiken mm. i forhold til andre profane tekster.

Mød bl.a. forfatterne Sofie Kragh-Müller, Pablo Llambias og Adda Djørup, natkirkepræst Signe Malene Berg samt natkirkekoordinator og litteraturanmelder Liselotte Wiemer.

Den første lørdag 11/4
”Hvad der i livet er en svaghed, kan i litteraturen vendes til en styrke”, skriver Suzanne Brøgger. Den første lørdag fokuserer vi på metoden Method Writing og princippet om, at man ved at tage afsæt i egne erfaringer og egne sansninger skaber tekster med mest mulig nerve. Vi lader os inspirere af essays og faktionstekster (blanding af fiktion og faktatekster) og skriver i spændingsfeltet mellem virkelighed og fiktion.

Den anden lørdag 25/4
Hvad er en prædiken? Hvordan skriver man en – og ikke mindst: hvordan gør man den klar og vedkommende? Workshop med oplæg om prædikener og skrivning ved Pablo Llambias, som er rektor for forfatterskolen og forfatter til bl.a. bogen ’Standardprædikenen’. Under workshoppen får folk givet relevanter øvelser.

Den tredje lørdag 9/5
Ord fødes og ord dør. Hvordan får vi aflivet klicheerne og gjort sproget levende og nyt? Ved at komme ind bag vaneforestillingerne og se verden. Denne lørdag vil fokus være på nærvær og opmærksomhed – med udgangspunkt i haiku-traditionen, digte og kortprosatekster. Underviser er forfatteren Adda Djørup samt natkirkekoordinator og litteraturanmelder Liselotte Wiemer.

Den fjerde lørdag 16/5
Du skal her medbringe den eller de tekster, du ønsker at læse op til den afsluttende oplæsning i Natkirken. Vi læser hinandens og egne tekster op, og arbejder med at skærpe teksterne, så de er klar til oplæsning. Desuden ser vi på, hvilke metoder og redskaber I fremadrettet og på individuel basis kan gøre brug af I jeres fortsatte skrivning.

Afsluttende oplæsning i Natkirken i Domkirken torsdag den 21. maj kl. 20.30.

Sted: Sct. Andreas kirke, kapelsalen
Klokkeslet: kl. 10-14.
Praktisk: Medbring egen madpakke. Der vil være vand, kaffe og te på stedet.
Deltagerpris: 250 kr.
Materialer: Medbring selv en blok, en pc og andet skrivemateriale, som du kan bruge undervejs.

Tilmelding:
Da der er begrænset deltagerantal, og vi har et ønske om en så bredt sammensat gruppe, som muligt, skal du skrive/maile os senest fredag den 20. marts med navn, alder samt nogle få linjer om, hvorfor du ønsker dette kursus. Du får derefter svar senest den 1. april på, om du er tilmeldt. Er du ikke, er der mulighed for at komme på venteliste til senere forløb.
Mail til: pastorberg@domkirken.dk eller liselotte.wiemer@hotmail.com